Cesar Tozi Jiu-Jitsu

Cesar Tozi é Peso e Absoluto no Open Internacional de Jiu-Jitsu

Cesar Tozi e Roberto Godoi fecham Open Internacional de Jiu-Jitsu

0